Overheid.nl| Bekendmakingen

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken

Uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid of ziekte

Hier vindt u informatie over de Wajong, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Ziektewet. UWV betaalt deze uitkeringen uit.

Bij u in de buurt

Wilt u informatie specifiek voor uw eigen omgeving, vul dan hier uw postcode of plaatsnaam in.